Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet  kahden vuoden toimikaudeksi. 

Kirkkoneuvoston kokouksessa puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston kokoukseen kutsutaan jäsenten lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Kirkkoneuvoston kokous on suljettu kokous. Kokouksen pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä täällä kotisivuilla ja kirkkoherranvirastossa vähintään 14 päivää kokouksen jälkeen.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan, lukuunottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassapidettäviä asioita.  Kirkkoneuvoston päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai  valituksen pöytäkirjan liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019 - 2020

Asko Nuorkivi, kirkkoherra, puheenjohtaja

Luottamushenkilöjäsenet

Kari Koivumaa, varapuheenjohtaja
Nella Hietanen
Anita Jaako
Anna-Liisa Keskitalo
Antero Laine
Esa Palovaara
Vesa Pellikka
Oiva Rundgren
Marjut Tiensuu
Henna Vaattovaara