Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet  kahden vuoden toimikaudeksi. 

Kirkkoneuvoston kokouksessa puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston kokoukseen kutsutaan jäsenten lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Kirkkoneuvoston kokous on suljettu kokous. Kokouksen pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä täällä kotisivuilla ja kirkkoherranvirastossa vähintään 14 päivää kokouksen jälkeen.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan, lukuunottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassapidettäviä asioita.  Kirkkoneuvoston päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai  valituksen pöytäkirjan liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021 - 2022

Jussi Ollila, kirkkoherra, puheenjohtaja

Luottamushenkilöjäsenet

Varsinainen jäsen:                                 Varajäsen jäsen:

Kari Koivumaa, varapuheenjohtaja         Paavo Vitikka
Nella Hietanen                                         Arja Lauri
Anita Jaako                                              Aleksi Erkheikki
Antero Laine                                            Valtteri Teurajärvi
Esa Palovaara                                            Tiina Hauensuo
Pertti Palovaara                                         Keijo Kumpula
Marjut Tiensuu                                         Kerttu Taina
Henna Vaattovaara                                   Sanni Nordberg