Kolarin seurakunnan sähköinen ilmoitustaulu

 

Seurakunnan toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Kolarin  seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kolarin seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.1. 2024 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen nähtävänä olo

Kolarin seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä päätösarkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hallintoelinten esityslistat julkaistaan 5-7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pöytäkirjat julkaistaan  tarkastuksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa kaksi vuotta.

Jos esityslistasta tai pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Kirkkovaltuuston  kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen julkaistaan seitsemän päivää ennen kutakin kokousta.

Kirkkoneuvoston  kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille, joilla on  kokouksessa puhevalta.  kokouksen esityslista  julkaistaan viisi päivää  ennen kutakin kokousta.

Kirkkohallituksen ja Oulun tuomiokapitulin päätökset Kolarin seurakuntaa koskevissa asioissa Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvoston kokouksien pöytäkirjat 2020 - 2023   Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuuston kokouksien pöytäkirjat 2020 - 2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Viranhaltijapäätökset 2021 - 2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakunnan valitsemat edustajat eri yhteisöihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakunnan valitsemat muut toimielimet, jotka toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä