Hautatoimi


Hautatoimi sisältää kaikki vainajaan liittyvät palvelut pl. vainajan siunaaminen, joka on kirkollinen toimitus hautaustoimen rinnalla.

Hautaansiunaaminen on seurakunnan papiston antama veloitukseton palvelu seurakunnan jäsenille.  
Läheisen kuoleman myötä omaiselle tulee esille asioita, joihin tarvitaan apua. Seurakunnan henkilökunta palvelee myös näissä asioissa.
Omaisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy todella paljon erilaista hautatoimen asiaa. Olemme koonneet siihen avuksi Kun suru koskettaa-oppaan. 

Seurakuntamme tarjoaa teille haudantäyttö-palvelua. Vaihtoehtoisesti haudan täyttämisen voi hoitaa myös omaisten toimesta. Hautaa täyttäessä pyydämme teitä kunnioittamaan muita hautoja, sekä omaisia. Ohjeeksi omaisille, olemme koostaneet Haudantäyttö ohjeistuksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautaustoimistot palvelevat myös oman osaamisen kautta.

Hautatoimen kustannukset


Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakunnan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % kaikista hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Hautatoimenmaksut ovat jaoteltu asuinpaikan mukaan kotipaikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.  Seurakunnan ensisijainen tehtävä on tarjota hautatoimenpalveluita kolarilasille vainajille, mutta tarjoamme palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille.

Hautaoikeudenhinta (hautapaikan) määräytyy hautausajankohdan ja hauta-alueen koon mukaan.  Vanhassa haudassa ns. sukuhaudassa hautaoikeus luovutetaan aina koko hauta-alueelle yhtäläisesti.

Ota yhteyttä