Hautaustoimi


Hautatoimi sisältää kaikki vainajaan liittyvät palvelut pl. vainajan siunaaminen, joka on kirkollinen toimitus hautaustoimen rinnalla.

Hautaukset suoritetaan pääsääntöisesti  torstain - lauantain aikana kuukauden kolmena viikkona. Töitä järjestelemällä ja hautauspäiviä keskittämällä mahdollistetaan paremmin vapaiden järjestyminen ja hautauspalvelun laatu pysyy vakinaisten työntekijöiden toimesta laadukkaana ja tasaisena.

Hautaansiunaaminen on seurakunnan papiston antama veloitukseton palvelu seurakunnan jäsenille.  
Läheisen kuoleman myötä omaiselle tulee esille asioita, joihin tarvitaan apua. Seurakunnan henkilökunta palvelee myös näissä asioissa.
Omaisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy paljon erilaista hautatoimen asiaa. 

Hautaustoimistot palvelevat myös oman osaamisen kautta.

Sivuiltamme löydät myös opastuksen ja ohjeistuksen järjestelyihin, jotka liittyvät vainajan saattamisesta kuoleman jälkeen hautaan.
 Polku kuolemasta hautaan - www.ylitornionseurakunta.fi

Hautaustavat

Hautaustapoja on kaksi arkkuhautaus tai tuhkahautaus.

Arkkuhautauksessa arkku haudataan arkkuhautapaikkaan.

Tuhkahautauksessa tuhka voidaan haudata uurnassa, pussissa tm. tuhkan hautaukseen soveltuvassa pakkauksessa tai vaihtoehtoisesti ilman pakkausta.  Tuhka voidaan myös sirotella maanpinnalle, mikäli hautausmaan käyttösuunnitelma sen mahdollistaa.

Hautaustoimen kustannukset


Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakunnan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % kaikista hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Hautatoimenmaksut ovat jaoteltu asuinpaikan mukaan kotipaikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.  Seurakunnan ensisijainen tehtävä on tarjota hautatoimenpalveluita kolarilasille vainajille, mutta tarjoamme palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille.

Hautaoikeudenhinta (hautapaikan) määräytyy hautausajankohdan ja hauta-alueen koon mukaan.  Vanhassa haudassa ns. sukuhaudassa hautaoikeus luovutetaan aina koko hauta-alueelle yhtäläisesti.

Kuolinpesän hoitaminen

  • Hautauksen kulut veloitetaan ensisijaisesti kuolinpesän varoista.
  • Kuolinpesän ollessa varaton, voi hautausavustusta anoa kunnan sosiaalitoimesta, joka voi myöntää avustusta välttämättömiin hautauskuluihin, muut kustannukset tulevat omaisten hoidettavaksi. Omaiset voivat myös itse maksaa kaikki kulut. Viime kädessä hautauskuluista vastaa hautausvaraukset tehnyt henkilö, joka on tehnyt velkaa kuolinpesän nimissä.
  • Hautaushinnasto löytyy  seurakunnan toisesta valikosta tältä verkkosivuilta. Hinnastoon on koottu hautaustoimen maksut, esimerkiksi hautapaikan lunastus, haudan hallinta-ajan jatkaminen, hautauspalvelumaksut, muistolaatat ja muistomerkkiin liittyvät ohjeet ja hinnat sekä tiloista perittävät maksut.
  • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
  • Sukuselvitykset seurakunnissa kirjoillaoloajalta tilataan KeskusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jos kuolinpesä on varaton, kuolinpesän asioita hoitava henkilö (yhteyshenkilö) vastaa saatavien maksamisesta. Perukirjoja ei enää oteta vastaan.    

Hautausjärjestelyistä huolehtivaa henkilöä on tarpeen tällaisessa tilanteessa opastaa hakemaan täydentävää toimeentulotukea hyvinvointialueelta. Mikäli hän ei hae toimeentulotukea tai hänelle ei sitä myönnetä, saatavat on joka tapauksessa maksettava. Tämä lisäohje saatu Kirkkohallituksesta (Johanna Simpanen ja Harri Palo).

Hautaustoimen säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä