Hautaustoimi


Hautatoimi sisältää kaikki vainajaan liittyvät palvelut pl. vainajan siunaaminen, joka on kirkollinen toimitus hautaustoimen rinnalla.

Hautaukset suoritetaan pääsääntöisesti  torstain - lauantain aikana kuukauden kolmena viikkona. Töitä järjestelemällä ja hautauspäiviä keskittämällä mahdollistetaan paremmin vapaiden järjestyminen ja hautauspalvelun laatu pysyy vakinaisten työntekijöiden toimesta laadukkaana ja tasaisena.

Hautaansiunaaminen on seurakunnan papiston antama veloitukseton palvelu seurakunnan jäsenille.  
Läheisen kuoleman myötä omaiselle tulee esille asioita, joihin tarvitaan apua. Seurakunnan henkilökunta palvelee myös näissä asioissa.
Omaisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy paljon erilaista hautatoimen asiaa. 

Hautaustoimistot palvelevat myös oman osaamisen kautta.

Hautaustoimen kustannukset


Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakunnan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % kaikista hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Hautatoimenmaksut ovat jaoteltu asuinpaikan mukaan kotipaikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.  Seurakunnan ensisijainen tehtävä on tarjota hautatoimenpalveluita kolarilasille vainajille, mutta tarjoamme palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille.

Hautaoikeudenhinta (hautapaikan) määräytyy hautausajankohdan ja hauta-alueen koon mukaan.  Vanhassa haudassa ns. sukuhaudassa hautaoikeus luovutetaan aina koko hauta-alueelle yhtäläisesti.

Ota yhteyttä