Ristiäiset eli kaste

Kristinusko on olemukseltaan yhteisöllinen. Kristityksi tullaan kirkollisen toimituksen, kasteen kautta. Kasteessa ihminen tulee Jumalan lapseksi, Kristuksen opetuslapseksi ja Kristuksen kirkon jäseneksi. Kasteen sisältönä on syntien anteeksiantaminen. Jumala lahjoittaa meille kasteessa pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kolme kuukautta. Se voidaan toimittaa kirkossa, muissa seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Kasteaika ja kastava pappi varataan kirkkoherranvirastosta.

Vanhemmat saavat kotiin Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen, joka on Digi- ja väestötietoviraston esitäytetty lomake. Siihen merkitään lapsen etunimet, sukunimi sekä kummien koko nimet, sosiaaliturvatunnukset ja kirjoillaoloseurakunnat. 

 

Ristiäiset eli kaste

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku