Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijalla on oikeus tehdä päätöksiä kirkkoneuvoston asettamien ehtojen mukaisesti. Viranhaltijapäätöksia tekevät kirkkoherra, talouspäällikkö ja diakoniatyöntekijät.

Diakoniatyöntekijöiden päätökset perustuvat henkilön tietosuojan kunnioittamiseen ja ovat salaisia.

Kirkkoherran  päätökset julkaistaan eriteltynä.

Päätökset ovat nähtävillä enintään 12 kuukautta päätöksestä.