Haudanhoito

Omaisen tehtävänä on hoitaa hauta seurakunnan asettamien suositusten mukaisesti. Suosituksien tavoitteena on pitää hautausmaa vainajia ja omaisia kunnioittavana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Hautatoimilaki ohjeistaa seurakuntaa hautausmaan kunnossapidosta. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina aluieina ja vain hyvällä yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuumme hautausmaiden siisteydestä. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat, omaisien vastuulla ovat hauta-alueet ja muistomerkit. Haudanhoitorahasto vastaa sopimusten mukaisesta haudanhoidosta.

Kolarin seurakunta luovuttaa omaisten käyttöön hautojen kunnossapitoon tarvittavat välineet ja hoitaa jätehuollon. Seurakunta ei vastaa sopimuksettomista  hautojen kunnossapidosta ja hoidosta. 

Haudanhoitorahasto

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva hautainhoitorahasto. Rahasto toimii omakustantaisena ja kirjanpidollisesti ja varojen suhteen erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista. Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapitämisen. Hautainhoitorahasto tarjoaa kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua, kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Hautainhoitorahasto julkaisee hoitosopimuksen sisällön sovittavaksi vuosittain tai viidelle vuodelle kerrallaan.

 

Haudanhoitopalvelun tilaaminen verkkokaupastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  

 

Tilaa haudanhoitopalvelu kätevästi verkkokaupasta! 

Haudanhoitoa kukilla voi tilata  31.5. saakka. Avaamme palvelun  kesällä uudelleen, mikäli kukkia on jäljellä.

Kasteluhoito on tilattavissa koko kesän ajan.

Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään vuosittain (alkuvuodesta) tieto sopimuksen voimassaolosta.

 

Haudanhoitorahaston yleiset sopimusehdot


1.    Seurakunnan saamat maksut hautainhoitosopimuksista merkitään omana taseyksikkönä hoidettavaan hautainhoitorahastoon.
Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. 
2.    Haudan hoitamiseen käytetään maksettu hoitokorvaus 
3.    Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot. 
4.    Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakiven oikomista, ellei niitä erikseen ole sopimukseen lisätty. 
5.    Seurakunta on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän. 
6.    Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan ulkoasua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus. Seurakunnalla on tällöin myös oikeus alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentää hoitoaikaa. 
7.    Kohdassa 5 ja 6 tarkoitetusta hoitotavan muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle viimeistään kuukautta ennen hoitotason laskemista tai sopimusmuutosta. 
8.    Seurakunta ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakunnasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.
9.    Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakunta voi tehdä haudanhoitosopimuksen muun henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan, on toiminut vainajan yhteyshenkilönä tai jonka omainen on haudattu hautaan. Jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä sopimusta, seurakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa jäljellä oleva hoitokorvaus sopimuksen osapuolelle.

Haudanhoitorahaston säännöt Linkki avautuu uudessa välilehdessä

1.1.2024 hinnasto      

  Laskutuspalvelulla

Verkkokaupasta

  hauta-alueen koosta riippumaton 1 - 2 hautap 3 - > hautap hauta-alueen koosta riippumaton 1 - 2 hautap 3 - > hautap
             

Kasteluhoito 1 v.

115 €     95 €    

Kasteluhoito 5 v.

470 €     450 €    
             

Kesähoito 1 v.

140 €     130 €    

Hoitosopimus   5 v.

  600 € 640 €   530 € 620 €

Ota yhteyttä