Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että kirkollinen toimitus. Keskeistä vihkitoimituksessa ovat aviopuolisoiden tahdonilmaukset sekä Jumalan sanan julistaminen ja Jumalan siunauksen pyytäminen.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Kihlakumppaneiden on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa siltä evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakunnalta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Maistraatti voi toimia esteiden tutkijana riippumatta siitä, mikä on kihlakumppaneiden kotikunta ja asuinpaikka tai kuuluvatko he johonkin uskontokuntaan. Esteiden tutkinnasta lisätietoja tästä linkistä

Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta voidaan antaa kihlakumppaneille aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta.

 

Kun haluat avioliittoon vihkimisen Kolarin seurakunnassa:

Kirkkoherranviraston kautta varataan vihkiaika, vihkipaikka, pappi ja kanttori. Yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.
Vihkitilaisuudessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. 

Vihkiaikaa varatessa sovitaan toimituskeskustelusta. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.

Haluttaessa vihkiminen voidaan viettää morsiusmessuna eli vihkitoimituksessa voidaan viettää yhdessä ehtoollista.

Jos avioliittoon vihkijänä on toiminut siviiliviranomainen tai toisen kirkkokunnan pappi, voi aviopari pyytää liitolleen (luterilaisen) avioliiton siunaamisen.

Aviolliitton vihkiminen

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen