Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että kirkollinen toimitus. Keskeistä vihkitoimituksessa ovat aviopuolisoiden tahdonilmaukset sekä Jumalan sanan julistaminen ja Jumalan siunauksen pyytäminen.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelisluterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Kihlakumppaneiden on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa siltä evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakunnalta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Maistraatti voi toimia esteiden tutkijana riippumatta siitä, mikä on kihlakumppaneiden kotikunta ja asuinpaikka tai kuuluvatko he johonkin uskontokuntaan. Esteiden tutkinnasta lisätietoja tästä linkistä

Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta voidaan antaa kihlakumppaneille aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta.

Kirkkoherranviraston kautta varataan myös vihkikirkko, vihkipappi ja kanttori, ellei asiaa sovita suoraan tutun papin kanssa.

Vihkiminen toimitetaan kirkossa tai muussa paikassa, mistä papin kanssa sovitaan. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

Vihkipapin kanssa sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoittelusta vihkipaikassa. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.

Haluttaessa vihkiminen voidaan viettää morsiusmessuna eli vihki-toimituksessa voidaan viettää yhdessä ehtoollista.

Jos avioliittoon vihkijänä on toiminut siviiliviranomainen tai toisen kirkkokunnan pappi, voi aviopari pyytää liitolleen (luterilaisen) avioliiton siunaamisen.

 

Aviolliitton vihkiminen

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus