Seurakuntavaalien uskottu toivottu  rakastettu banneri

Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi (5 jäsentä) on valittu:

Helena Niiranen

Eeva-Kaisa Tiensuu

Jari Tiensuu

Jussi Ollila

Tuula Kivelä,

puheenjohtaksi valittiin Jussi Ollila.

 

Varajäseniksi (7 henkilöä) valittiin:

Helena Kauppinen

Marju Kostet

Arja Harju

Antero Laine

Marketta Filppa

Salme Kiviniemi

Tellervo Palovaara

Liite 1

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2022

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kolarin seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kolarin kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma 12.9. klo 9-13, ti 13.9. klo 9-13, ke 14.9. klo 11-15 sekä to 15.9.2022 kello 916.

Kolarin kirkkoherranviraston osoite on: Pappilantie 4b, 95900 Kolari.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kolarin kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kolari 15.6.2022

Kolarin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Ollila

 

Liite 2

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2022

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kolarin seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Kolarin kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 4b, 95900 Kolari.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Kolarin kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilantie 4b, 95900 Kolari.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Paikkakunta 15.6.2022

Kolarin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Ollila

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022