Hautajaiset

Läheisen ja rakkaan ihmisen poismeno koskettaa syvälle ja tuo kaipauksen ja ikävän. Kun läheinen on kuollut, on ryhdyttävä valmistelemaan hautaamista. Se on omaisten tehtävä, usein raskas, mutta kuitenkin tärkeä velvollisuus. Hautaamisen arvokkaalla hoitamisella kunnioitamme vainajan muistoa. Hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus. Osoitamme siinä kiitollisuutta ja kunnioitusta poismennyttä ja hänen elämäntyötään kohtaan sekä siunaamme hänet odottamaan ylösnousemuksen päivää.                                                                                                                                                 
Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos on tiedossa, ettei toimita vainajan tahdon vastaisesti.

 

Hautajaisjärjestelyt

                                                                                                                                                                             
Käytännössä hautaamiseen liittyvien asioiden valmisteleminen aloitetaan kirkkoherranvirastosta ja hautaustoimistosta. Siunaustoimituksen valmistelut aloitetaan mahdollisimman pian kuoleman jälkeen ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.  Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunauksen käytännön järjestelyistä, tilavarauksista sekä hautapaikasta. Samalla sovitaan sanomakellojen soitosta. Kelloja soitetaan vainajan muistoksi ja ilmoitukseksi seurakúntalaisille. Soittoaika on arkisin klo 11-15 välillä omaisten toivomana ajankohtana. Seurakunnan jäsenen kuolemasta annetaan tiedoksi hänen kotiseurakuntansa jumalanpalveluksessa, minkä ajankohta sovitaan vainajan omaisten kanssa.

Kolarin seurakunnalla on neljä hautausmaata: Kolarinsaaren hautausmaa, Sieppijärven vanha ja uusi hautausmaa sekä Vaattojärven hautausmaa.

 

Hautaansiunaaminen

Siunaamisen toimittaa seurakunnan pappi tai muu omaisten tehtävään pyytämä pappi. Siunaava pappi tapaa omaiset toimituskeskustelussa, minkä ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Toimituskeskustelussa keskustellaan läheisen menetyksen tuomasta surusta sekä käydään läpi siunaustilaisuuden kulku.

Siunaustilaisuus toimitetaan kirkossa tai haudalla. Vainajaa on mahdollista käyttää kotona ja siirtyä sieltä autosaattueessa siunaustilaisuuteen kirkkoon tai haudalle. Siunaustilaisuuden kaava sisältää papin toimittaman siunaamisen ohella virsilaulua, mahdollisesti muuta toimitukseen sopivaa musiikkia sekä omaisten ja läheisten suorittaman kukkien laskun.  Kukkien lasku ja niihin liittyvien muistosanojen lukeminen voidaan ajoittaa joko ennen siunausta, siunauksen jälkeen tai haudalle.

Hautaus voi olla arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Uurnahautauksessa vainaja siunataan ennen tuhkattavaksi vientiä. Uurnan hautaanlaskeminen tapahtuu myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Hautajaisten jälkeen omaiset nimeävät haudalle haltijan, joka vastaa haudan hoidosta sekä edustaa hautaa koskevissa asioissa. Omaiset allekirjoittavat ja palauttavat virastoon hautaoikeuden haltijan valinta -lomakkeen, minkä kirkkoherranvirasto on lähettänyt hautauksesta vastanneelle omaiselle.

Muistotilaisuus

                                     
Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Muistotilaisuuden kulku on vapaa. Pääsääntöisesti se muodostuu musiikista, virsistä, lyhyistä muistopuheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta. Toimituskeskustelussa voidaan papin kanssa käydä läpi myös muistotilaisuuden ohjelmaa. 


 

Hautajaiset

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys