Hautaan siunaaminen

Läheisen ja rakkaan ihmisen poismeno koskettaa syvälle ja tuo kaipauksen ja ikävän. Kun läheinen on kuollut, on ryhdyttävä valmistelemaan hautaamista. Se on omaisten tehtävä, usein raskas, mutta kuitenkin tärkeä velvollisuus. Hautaamisen arvokkaalla hoitamisella kunnioitamme vainajan muistoa.

Käytännössä hautaamiseen liittyvien asioiden valmisteleminen aloitetaan kirkkoherranvirastosta ja hautaustoimistosta. Siunaustoimituksen valmistelut aloitetaan mahdollisimman pian kuoleman jälkeen ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.  Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunauksen käytännön järjestelyistä, tilavarauksista ja toimittajista sekä hautapaikasta. Kolarin seurakunnalla on neljä hautausmaata: Kolarinsaaren hautausmaa, Sieppijärven vanha ja uusi hautausmaa sekä Vaattojärven hautausmaa.

Siunaamisen toimittaa seurakunnan pappi tai muu omaisten tehtävään pyytämä pappi. Siunaava pappi tapaa omaiset toimituskeskustelussa, minkä ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Toimituskeskustelussa keskustellaan läheisen menetyksen tuomasta surusta sekä käydään läpi siunaustilaisuuden kulku.

Hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, jossa osoitamme kiitollisuutta ja kunnioitusta poismennyttä ja hänen elämäntyötään kohtaan ja siunaamme hänet odottamaan ylösnousemuksen päivää.

Siunaustilaisuus toimitetaan kirkossa tai haudalla. Vainajaa on mahdollista käyttää kotona ja siirtyä sieltä autosaattueessa siunaustilaisuuteen kirkkoon tai haudalle. Siunaustilaisuuden kaava sisältää papin toimittaman siunaamisen ohella virsilaulua, mahdollisesti muuta toimitukseen sopivaa musiikkia sekä omaisten ja läheisten suorittaman kukkien laskun.  Kukkien lasku ja niihin liittyvien muistosanojen lukeminen voidaan ajoittaa joko ennen siunausta, siunauksen jälkeen tai haudalle.

Hautaus voi olla arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Uurnahautauksessa vainaja siunataan ennen tuhkattavaksi vientiä. Uurnan hautaanlaskeminen tapahtuu myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Hautaan siunaamisen jälkeen pidettävän muistotilaisuuden kulku on vapaa. Pääsääntöisesti se muodostuu musiikista, virsistä, lyhyistä muistopuheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta. Toimituskeskustelussa voidaan papin kanssa käydä läpi myös muistotilaisuuden ohjelmaa.

Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan hänen kotiseurakuntansa jumalanpalveluksessa. Ilmoittamisesta sovitaan vainajan omaisten kanssa.

Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos on tiedossa, ettei toimita vainajan tahdon vastaisesti.

 

Hautajaiset

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka