Uutislistaukseen

Haudanhoitorahaston toiminta

Haudanhoito

Hautaustoimilaki ohjeistaa ja vaati seurakuntaa pitämään hautausmaat kunnossa monin tavoin. Omaisen tehtävänä on hoitaa hauta seurakunnan asettamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat ja omaisten vastuulla ovat haudat ja muistomerkit.  Kolarin seurakunta luovuttaa omaisten käyttöön kunnossapitoon tarvittavat välineet ja hoitaa hautausmaan jätehuollon.   Lain ja sääntöjen tavoitteena on pitää hautausmaa vainajia ja omaisia kunnioittavana ja arvokkaana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina alueina ja vain hyvällä yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuumme hautausmaiden siisteydestä ja kunnossapidosta.

Seurakunnan haudanhoitorahasto

Seurakunnalla on haudanhoitorahasto, joka tuottaa palvelua omaisille erillisien sopimuksien mukaisesti. Haudanhoitorahaston tuotot muodostuvat omaisten maksamista haudanhoitopalveluista, ei seurakunnan varoista.  Haudanhoitorahastoa sitoo lainsäädäntö ja erilliset säännöt, jotka löytyvät verkkosivulta  https://www.kolarinseurakunta.fi/paatoksenteko/ilmoitustaulu. Rahasto toimii omakustanteisena, kirjanpidollisesti erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista. 

Haudanhoitorahasto hoitaa sopimuksella sovittavan haudan hoitamisen ja kunnossapitämisen kokonaisvaltaisesti. Palvelu voi sisältää omaisen valinnan mukaan haudanhoitopalvelun, kukkien istuttamisen, niiden hoidon tai kasteluhoidon omaisen toimittamille kukille. Seurakunta ei   vastaa sopimuksettomien hautojen kunnossapidosta eikä hoidosta. 

Haudanhoitorahasto julkaisee hoitosopimuksen sisällön verkkosivuilla sovittavaksi vuosittain tai viidelle vuodelle kerrallaan.

Haudanhoitopalvelujamme voit hankkia ensisijaisesti Kolarin seurakunnan verkkokaupan kautta, Kolarinseurakunta.fi tai ottamalla yhteyttä virastoon kolari@evl.fi tai puh. 040 538 6943.    

Lisätietoa:  https://www.kolarinseurakunta.fi/info-ja-asiointi/haudanhoito

Lue QR-koodi tutustu tai tilaa haudanhoitopalvelua!

Talouspäällikkö

Pirta Melaluoto
Pirta Melaluoto
Talouspäällikkö, Ylitornion seurakunta

25.3.2024 09.41