Kolarin seurakunnan tiedote koronavirukseen vaikutuksista seurakunnan toimintaan

Linjaus on tehty THL:n, kirkkohallituksen ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden perusteella.

Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan tartuntatautilain mukaisesti 500 hengen kokoontumisrajoitusta. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa.

Henkilömäärä turvavälit edellyttäen kirkoissamme on

- Kolarin kirkossa 50 henkilöä.

- Sieppijärven kirkossa 50 henkilöä.

- Pyhän Laurin kappelissa 40 henkilöä.

- Kolarinsaaren kirkko 40 henkilöä.

Kirkkotilassa ja muissa tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi osallistua yli 50 henkilöä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Kasvomaskin käyttöä toivotaan.

Kirkollisten toimituksien jälkeen pidettäviin yksityistilaisuuksiin  -kastejuhlat, hääjuhlat sekä muistotilaisuudet- voi osallistua enintään 50 henkeä turvaetäisyydet huomioon ottaen. 

Muita seurakuntatilaisuuksia voidaan järjestää käsihygienia ja henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.

Henkistä ja hengellistä apua ja tukea on aina saatavilla, se ei muutu edes poikkeusoloissa!  Tällä järjestelyllä kuitenkin haluamme suojella riskiryhmiin kuuluvia, joille koronavirustartunta voi olla vaarallinen. Kolarin seurakunta suhtautuu vakavasti koronaviruksen ennaltaehkäisyyn ja ajattelee kaikkien toimenpiteiden palvelevan lähimmäisen rakkauden aatetta suuremmassa kuvassa.